Overheden blijven worstelen met IT

Overheden blijven worstelen met IT

De landelijke overheid blijft problemen houden met de IT. De kwaliteit van de informatiebeveiliging is bij ministeries het afgelopen jaar slechter geworden zo concludeert de Algemene Rekenkamer. Er zijn vooral problemen op het gebied van uitgaven aan IT en er is gebrek aan overzicht over de systemen. Niet alleen ministeries hebben problemen, ook bij provincies en gemeenten zijn de zaken niet altijd goed op orde, vreest de Rekenkamer.

Dat de beveiliging niet goed op orde is, is volgens de Rekenkamer een urgent probleem omdat juist digitale sabotage op dit moment een van de grootste bedreigingen is voor de nationale veiligheid. Het advies is dat er betere coördinatie komt en een duidelijk overzicht over alle systemen met eventuele knelpunten. Ook het beheer is een zorgenpost. Als digitale systemen niet of nauwelijks worden onderhouden, raken deze snel verouderd en kunnen werkzaamheden niet goed meer worden uitgevoerd.

Voor gemeenten en provinciale overheden geldt dat eventuele problemen niet zozeer gevaarlijk zijn voor de nationale veiligheid, maar ook hier drukt de ICT flink op de begroting.
Niet alleen de Rijksoverheid maar ook andere overheidsorganisaties dienen ervoor te zorgen dat er duidelijke overzichten komen van de systemen én dat op tijd wordt geïnvesteerd in updates en nieuwe programma’s. Alleen op die manier kunnen ambtenaren hun digitale werkzaamheden goed en veilig uitvoeren.


04-06-2019