Lonen schoonmaak stijgen 7,5 %

Lonen schoonmaak stijgen 7,5 %

Tussen de werkgeversorganisatie OSB en de vakbonden FNV en CNV is een akkoord bereikt over de schoonmaak cao met een looptijd van 2,5 jaar. De lonen stijgen in die periode met 7,5 %.  

Met name werd er, naast de percentages loonstijging, veel tijd besteed aan hoe partijen wensen om te gaan met afspraken bij contractwisseling. Maar ook thema’s als leefbaar inkomen & duurzaamheid, sociale eenheid, ziekteverzuimbeleid en loopbaanontwikkeling vergden het uiterste van de onderhandelaars. Essentie hiervan is om zoveel mensen in de  schoonmaak zoveel mogelijk uren te laten werken, zoveel mogelijk taken te bieden en hierdoor bewerkstelligen dat er sprake is van een grotere afwisseling in het werk. Bovendien om de schoonmakers zo gezond als mogelijk hun pensioen te laten halen. Partijen spreken allen over een goed resultaat, waarbij de onderhandelingen in een relatief goede sfeer zijn verlopen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar (van 1 januari 2019 tot 1 juli 2021). In die periode gaan de lonen trapsgewijs in totaal 7,5% omhoog. Daarnaast gaat de eindejaarsuitkering komende jaren stapsgewijs met 2% omhoog, naar uiteindelijk 4,2% in 2021. Er zijn, los van het loon, nog tal van afspraken gemaakt. Opvallend: vanaf 2020 krijgen schoonmakers vrij op hun verjaardag, maar dit mogen ze ook uitruilen tegen bijvoorbeeld het vrij zijn op 1 mei of anders.


09-01-2019