Jaar uitstel voor verwijdering asbestdaken

Dat op 1 januari 2024 op geen enkel dak in Nederland meer asbest ligt, is volgens de Tweede Kamer niet haalbaar. Van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat mag daarom het jaar 2024 ook nog gebruikt worden om al het asbest te verwijderen. 

Met de wijziging van de wet wordt het verplicht om al het asbest van de daken te verwijderen. Na 2024 moet Nederland schoon zijn, maar de precieze datum wordt straks via een algemene maatregel van bestuur vastgelegd. Andere plekken waar asbest werd gebruikt, zijn allemaal namelijk al aangepakt. Alleen het asbest op daken is overgebleven. Naar schatting gaat het om een oppervlak van 120 miljoen m2.


07-12-2018