Hofstad trekt 3 miljoen uit voor groenblauwe schoolpleinen

Haagse basisscholen die hun gebouw duurzamer willen maken, kunnen hiervoor vanaf 2019 subsidie aanvragen bij de gemeente Den Haag. Het stadsbestuur stelt drie miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen van schoolgebouwen.

Schoolbesturen kunnen ook bij de gemeente aankloppen voor het laten aanleggen van zogenoemde 'groenblauwe schoolpleinen'. Dat is een schoolplein dat gedeeltelijk is beplant, waardoor het regenwater makkelijker wordt afgevoerd naar de bodem.Den Haag heeft, net zoals veel andere gemeenten, de ambitie om in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn. Met de subsidie moeten scholen worden gestimuleerd om hun gebouwen energiezuiniger te maken. Schoolbesturen die gebruik maken van de regeling kunnen bovendien maximaal 2000 euro krijgen voor het laten ontwerpen van een groenblauw schoolplein.   


08-02-2019