Helft zzp’ers nog niet AVG-proof

Uit onderzoek blijkt dat 49% van de zzp’ers nog altijd niet AVG-proof is. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de privacywet die per 25 mei 2018 in werking is getreden. De wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens.   

Door de komst van de AVG geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie en dat bevordert de rechtszekerheid. Maar na invoering van de wet rijzen er nu, driekwart jaar later, diverse vragen: ‘Ben ik als zzp’er wel AVG-proof en heb ik alles onder controle? Heb ik overal aan gedacht?’ Maar nog altijd worstelen zzp’ers met de nieuwe wet en weet een grote groep niet precies wat de regels inhouden, meldt de zzp barometer. Sinds de invoering van de AVG zijn tot eind 2018 bijna 10.000 privacyklachten ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Zzp’ers hebben ook met de AVG te maken, omdat ze bijvoorbeeld een website hebben, afspraken bijhouden van klanten, telefoonnummers of persoonsgegevens nodig hebben om een factuur te sturen. Uit een online enquête, uitgevoerd door ZZP Barometer onder 575 deelnemers, blijkt dat als we kijken naar hoeveel zzp’ers nu daadwerkelijk AVG-proof handelen, 51% zegt alles volledig op orde te hebben. Blijft er dus een zeer grote groep over die niet of in het geheel niet de zaken op orde te hebben. Dat er nog werk aan de winkel is, is dus wel duidelijk. Zzp’ers hoeven niet meteen bang te zijn voor een boete, maar ze moeten wel laten zien dat eraan gewerkt wordt. Als zzp’er kun je terecht bij de AVG-regelhulp voor aanvullende informatie en oplossingen. Of doe online één van de AVG-checks.


20-02-2019