Handhygiëne zorg is flink verbeterd

Handhygiëne zorg is flink verbeterd

De naleving van handhygiëneprotocollen in Nederlandse zorginstellingen is flink verbeterd dankzij een tweejarig programma waarbij medewerkers werden geobserveerd en gerangschikt op basis van hun naleving.

Het toevoegen van een competitief-element, waarbij de medewerkers worden beoordeeld op hun handhygiëne, kan dus een positief effect hebben. Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in Infection Control & Hospital Epidemiology. In 2014 begonnen negen ziekenhuizen en een revalidatiecentrum in Rotterdam aan het initiatief ‘Roll Up Your Sleeves’: een interventieprogramma van de World Health Organization.

De naleving van de handhygiëneprotocollen werd op vijf tijdstippen tussen 2014 en 2016 gemeten op verschillende afdelingen en bij verschillende medewerkers. Deze medewerkers werden gerangschikt op de mate waarin zij zich hielden aan de protocollen en de resultaten werden vervolgens verspreid binnen de organisaties. Bij de eerste meting hield 42.9 procent van de medewerkers zich aan de handhygiëne regels. Aan het einde van het onderzoek lag dat percentage op 51.4 procent. Er bleek dus sprake van een signifcant verschil. De grootste verbeteringen werden gemeten op de chirurgie-afdelingen en de gynaecologie-afdelingen. Verpleegkundigen bleken bovendien het meest gevoelig voor het verbeteren van hun handhygiëne, méér dan artsen.


08-05-2019