FM en HR groeien verder naar elkaar toe

FM en HR groeien verder naar elkaar toe

Werkgeluk en vitaliteit worden tegenwoordig steeds belangrijker gevonden. Functies als Chief Happiness Officer, Chief Wellness Officer en Chief People & Culture Officer schieten als paddenstoelen uit de grond. In plaats van de klant, wordt de werknemer gezien als koning. Deze ontwikkeling bij bedrijven en overheid vraagt om een shift in het takenpakket van de afdelingen Facility Management (FM) en Human Resources (HR). Noginteressanter is dat deze afdelingen steeds nauwer gaan samenwerken.  

Onderzoek laat zien dat aandacht voor gezonde en gelukkige medewerkers een positieve invloed heeft op de prestaties van organisaties: medewerkers zijn 51 procent productiever, melden zich minder vaak ziek en presteren 28 procent beter. Waar voorheen de afdeling Human Resources voornamelijk bezig was met loonstrookjes en processen, is deze afdeling steeds meer bezig met het aantrekken van talent. In de strijd om talent wordt steeds meer gekeken waar de behoefte van medewerkers ligt.   

Niet alleen HR is de kartrekker bij het aantrekken en behouden van talent. Ook Facility Management speelt hierin een prominente rol, schrijft Juliette van Hessen, co-founder van vitaliteitsbureau Energy Up in Facto. Facility Management draagt zorg voor goede werkondersteunende voorzieningen. Goede catering, een optimale werkplekinrichting, parkeervoorzieningen en de gehele beleving zijn voorbeelden die zorgen dat de medewerker met meer plezier naar zijn werk gaat. Daarnaast zien we een andere verschuiving. Waar beide afdelingen in de jaren tachtig en negentig als georganiseerde afdeling fungeerden, compleet losstaand van elkaar, werken ze steeds meer samen. 


07-02-2019