Extra geld voor klimaatmaatregelen monumenten

Extra geld voor klimaatmaatregelen monumenten

Kabinet, provincies en gemeenten trekken in totaal 40 miljoen euro uit om uit te zoeken hoe historische stads- en dorpskernen energieneutraal en duurzaam kunnen worden. Het geld moet ook gebruikt worden om het historisch erfgoed ook voor de toekomst veilig te stellen.  

Daarvoor tekenen minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur), lokale overheden en maatschappelijke organisaties een ‘erfgoeddeal’. Volgens de D66-bewindsvrouw is dat nodig omdat de komende jaren wijken duurzamer moeten worden en dus te maken krijgen met nieuwe energiebronnen. „Ook moeten we bij de inrichting van onze leefomgeving we rekening houden met wateroverlast, droogte én hitte. Al deze opgaven raken onherroepelijk ook monumentale panden, historische stads- en dorpskernen en eeuwenoude landschappen.“ Het geld is niet bedoeld om per individuele woning een oplossing te zoeken. Het gaat om projecten die bijvoorbeeld een hele historische binnenstad beslaan, of die een wijk beter beschermt tegen wateroverlast. Gemeenten moeten projecten aan gaan dragen, die door een speciale commissie worden beoordeeld.
Naast het toekomstproof maken van erfgoed, is het ook de bedoeling dat ervan wordt ‘geleerd’. Zo moet bij plannen voor hoogbouw ook rekening worden gehouden met stads- en dorpsgezichten van vroeger en vooral waarom daarvoor destijds werd gekozen. Zo willen veel gemeenten nog steeds niet hoger bouwen dan de kerk, omdat dat het dorpse karakter schaadt. Ook in de binnenstad van Utrecht geldt de Dom – 112 meter hoog – als de maximum.


21-02-2019